Til udlån

Medborgerhusets faciliteter stilles til rådelighed efter aftale.

  • Kopimaskine. Du kan få en kode og afregnes 2 gange årligt
  • Projektor
  • Lydanlæg
  • Mikrofoner, trådløs headset
  • Teleslynge
  • Flygel/klaver
  • Flipover
  • Whiteboard
  • Sangbøger

Brugerne skal selv varetage praktiske gøremål, der har med lånet eller lejen af lokaler at gøre - med mindre andet er aftalt med Medborgerhusets personale.
Læs mere under "Forberedelse til et arrangement".