Foreninger og interessegrupper i Medborgerhuset

Mange foreninger lejer sig ind i Medborgerhusets lokaler.

Deltagelse i foreningernes arrangementer kræver medlemskab af den enkelte forening.

Foreninger i huset:

Interessegrupper:

social network