Retningslinjer for medlemskab af dagfunktion

Alle pensionister og efterlønsmodtagere i Varde kommune kan blive medlem af Medborgerhusets dagfunktion.

Medlemskab
For at gøre brug af Medborgerhusets værksteder, deltage i arrangementer og kurser skal du være medlem af Medborgerhusets dagfunktion.

Du bliver medlem ved at tage kontakt til medarbejderen, som sidder informationen.

Medlemskabet gælder for ét år ad gangen og følger aktivitetskalenderen, er er fra 1. august til 31. juli.

Årligt kontingent
200 kr. pr. år.

Notepaper Postit