Forberedelse og afholdelse af et arrangement

Foreninger og brugergrupper af huset kan holde forskellige arrangementer i Medborgerhuset.

De praktiske ting i forbindelse med arrangementer aftaler man gerne med huset.

Bordopstilling
Bordopstilling/antal ved bordene, søger man selv for - medmindre andet er aftalt.

Borddækning
Borddækning sørger man selv for - med mindre andet er aftalt.
Blomster/borddekorationer sørger man selv for.

Duge kan lejes i Medborgerhuset til gældende takst.

Musik/underholdning
Kontakt og opsætning sørger man selv for - med mindre andet er talt.

Oprydning
Foreninger/grupper søger selv for afrydning - med mindre andet er aftalt.

De til enhver tid gældende regler fra brandmyndighederne skal overholdes.