Praktiske oplysninger

Medborgerhusets faciliteter stilles til rådighed efter aftale.

Til udlån

  • Kopimaskine. Man kan få en kode og der vi afregner 2 gange årligt
  • Projektor
  • Lydanlæg
  • Mikrofoner, trådløs headset
  • Teleslynge
  • Flipover
  • Whiteboard
  • Sangbøger
  • Flygel/klaver

Brugerne skal selv varetage praktiske gøremål, der har med lånet eller lejen af lokaler at gøre, med mindre andet er aftalt med Medborgerhusets personale.

Når intet andet er anført, er lånet eller lejen ekskl. Brandvagt, kontrollør, billetter, KODA afgift, og lign.

De til enhver tid gældende regler fra brandmyndighederne skal overholdes.