Reservation

Kontakt
Medborgerhuset
Tlf. 7994 8725
Mail medborgerhuset@varde.dk

  • Der er ingen lokaleudlejning op til ferie og fridage, hvor Medborgerhuset er lukket
  • Der kan kun reserveres lokaler max 1 år frem fra dags dato
    Medborgerhusets koordinator kan dispensere i særlige tilfælde
  • Medborgerhusets koordinator træffer, i samarbejde med Brugerrådet, afgørelse om, hvorvidt der er tale om lån eller leje af lokaler