hands

Har du lyst til at være aktiv med frivilligt arbejde?

Vi kan bl.a. bruge hjælp til:

 • Praktiske arbejdsopgaver i og udenfor huset, f.eks. udsmykning
 • Sætte aktivitetshold i gang.

Har du nogle gode idéer kan det måske glæde andre.

Alt undervisning i Medborgerhuset foregår ved frivillige undervisere. Underviserne har ikke nødvendigvis undervisningserfaring.

Fælles for dem er, at de har en stor lyst for lige netop den opgave, de beskæftiger sig med. Desuden benytter Medborgerhuset sig af frivillig hjælp i caféen efter behov.

Som frivillig kan du forvente

 • En spændende og udfordrende opgave
 • En gruppe forventningsfulde, positive og glade brugere
 • En positiv opbakning fra personalet til din aktivitet
 • Et samarbejde med Brugerrådet og personalet til løsning af opgaven

Som frivillig forventer vi

 • At du er med til at udvikle Medborgerhuset til et godt sted for brugerne at komme i
 • At du tager ansvaret for din aktivitet/opgave
 • At du arbejder efter de samme mål og pædagogiske principper som øvrige frivillige og personale
 • At du overholder de aftaler, du har indgået med brugerne
 • At du melder afbud til Medborgerhuset, hvis du er forhindret i at komme

Materialer

Som frivillig er det ikke din opgave at have et materialelager eller lægge ud for materialer til brugerne.

Bestilling af materialer sker i samarbejde med Medborgerhusets personale.

Brugerne har mulighed for at købe materialer i begrænset omfang. Det er tilladt brugerne at medbringe egen materialer.